مرکز ترجمه و خدمات زبان پارسی
در استکهلم
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Stockholms Språktiänster På Persiska

ترجمه ی رسمی کلیه ی متون، اسناد و مدارک حقوقی، تحصیلی، تجاری، قراردادهای تنظیمی
وکالتنامه، مدارک طلاق و ازدواج و انواع گواهینامه های رانندگی
اخذ تاییدیه های لازم از اداره ی ثبت اسناد و وزارت امور خارجه سوئد

Stockholms Språktiänster På Persiska

  برومند حشمتی – مدیرعامل

دارای مدرک فوق لیسانس در رشته های ایرانشناسی و زبانشناسی از دانشگاه اوپسالا و استاد سابق زبان پارسی در دانشگاه های استکهلم و اوپسالا با بیش از سی سال تجربه در امور ترجمه ی متون حقوقی، اداری، تحصیلی و تجاری در سوئد

ترجمه نوشتاری
ترجمه گفتاری
تصحیح متون
ویراستاری آثار ادبی

Elementor #258

Stockholms Språktiänster På Persiska

ترجمه ی رسمی کلیه ی متون، اسناد و مدارک حقوقی، تحصیلی، تجاری، قراردادهای تنظیمی
وکالتنامه، مدارک طلاق و ازدواج و انواع گواهینامه های رانندگی
اخذ تاییدیه های لازم از اداره ی ثبت اسناد و وزارت امور خارجه سوئد

Stockholms Språktiänster På Persiska

  برومند حشمتی – مدیرعامل

دارای مدرک فوق لیسانس در رشته های ایرانشناسی و زبانشناسی از دانشگاه اوپسالا و استاد سابق زبان پارسی در دانشگاه های استکهلم و اوپسالا با بیش از سی سال تجربه در امور ترجمه ی متون حقوقی، اداری، تحصیلی و تجاری در سوئد

ترجمه نوشتاری
ترجمه گفتاری
تصحیح متون
ویراستاری آثار ادبی

Stockholms Språktiänster På Persiska

ترجمه ی رسمی کلیه ی متون، اسناد و مدارک حقوقی، تحصیلی، تجاری، قراردادهای تنظیمی
وکالتنامه، مدارک طلاق و ازدواج و انواع گواهینامه های رانندگی
اخذ تاییدیه های لازم از اداره ی ثبت اسناد و وزارت امور خارجه سوئد

Stockholms Språktiänster På Persiska

  برومند حشمتی – مدیرعامل

دارای مدرک فوق لیسانس در رشته های ایرانشناسی و زبانشناسی از دانشگاه اوپسالا و استاد سابق زبان پارسی در دانشگاه های استکهلم و اوپسالا با بیش از سی سال تجربه در امور ترجمه ی متون حقوقی، اداری، تحصیلی و تجاری در سوئد

ترجمه نوشتاری
ترجمه گفتاری
تصحیح متون
ویراستاری آثار ادبی